Agendakveld: Hvordan påvirker ulikhet oss?

Hannah Gitmark, Heidi Tessand, Eirik Lae Solberg, Khamshajiny Gunaratnam, Keith Payne og Magne Flemmen

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo
Tid: 17.30 – 19.00, mandag 17. september

Velkommen til samtale og debatt på Kulturhuset i Oslo.

Land med stor økonomisk ulikhet har flere sosiale problemer, men også det å føle seg fattig virker inn på valgene man tar i livet. Følelsen av urett får konsekvenser for både individ og samfunn som helhet, med større spenninger og frustrasjon i befolkningen.

Psykolog Keith Payne har skrevet boken «Følelsen av forskjell» der han bruker innsikter fra både biologi, psykologi og økonomi for å forklare hvordan vi blir påvirket av ulikhet i samfunnet og hvilke konsekvenser det har for hvordan vi tenker og handler.

Panel:
• Keith Payne, psykologiprofessor
• Heidi Tessand, visepresident i Norsk psykologiforening
• Magne Flemmen, førsteamanuensis ved insitutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO

Til å kommentere hva de ser som de største utfordringene i Oslo i dag når det gjelder ulikhet og fattigdom og hva partiene mener må gjøres for å demme opp for forskjellene, har vi invitert:

• Khamshajiny Gunaratnam, varaordfører i Oslo (Ap)
• Eirik Lae Solberg, gruppeleder i Oslo bystyre for Høyre

Moderator:
Hannah Gitmark, rådgiver i Agenda

Arrangementet vil foregå på engelsk. The event will be held in English.

Meld deg på arrangementet