Agendakveld: Et skattesystem for framtida

Sted: Litteraturhuset i Bergen
Dato: Torsdag 28. februar, kl. 17.30 – 18.30

Hvordan sørger vi for at også dem med store kapitalinntekter bidrar til fellesskapet i framtida?

Vi står overfor flere utfordringer når det gjelder skattesystemet vårt i tida som kommer. Over tid har vi sett en vridning i skatt fra kapital til inntekt. Det er ikke noe rettferdig i det, men det kan være gode grunner til denne utviklingen likevel. Kapitalen er for eksempel langt mer mobil enn mennesker og kan enkelt flytte ut av land med høy skatt.

Det kan være vanskelig for en liten åpen økonomi som Norge å ha en høyere selskapsskatt enn våre naboland for eksempel. Samtidig som skatt fra kapital utgjør en mindre andel, taper vi hundrevis av milliarder av dollar i skatt fra multinasjonale selskaper grunnet skatteunndragelse og skatteomgåelse. Befolkninga tar regninga.

Du møter:
– Bjørn Sandvik, UiB
– Jarle Møen, NHH
– Marianne Marthinsen, Ap
– Moderator: Hannah Gitmark, fagrådgiver i Tankesmien Agenda
flere navn kommer

Vel møtt til Agendakveld på Litteraturhuset i Bergen, Olav H. hauge, torsdag 28. februar kl. 1730 – 1830.