Å føle seg fattig

Psykolog Keith Payne

Sted: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5-7, 5017 Bergen
Tid: 19.00 – 20.30, tirsdag 18. september
Meld deg på arrangementet på Facebook

Land med stor økonomisk ulikhet har flere sosiale problemer, men også det å føle seg fattig virker inn på valgene man tar i livet. Følelsen av urett får konsekvenser for både individ og samfunn som helhet, med større spenninger og frustrasjon i befolkningen.

Psykolog Keith Payne har skrevet boken «Følelsen av forskjell» der han bruker innsikter fra både biologi, psykologi og økonomi for å forklare hvordan vi blir påvirket av ulikhet i samfunnet og hvilke konsekvenser det har for hvordan vi tenker og handler. Han diskuterer med psykolog og forsker Tormod Bøe fra UiB og professor i økonomi Alexander Cappelen fra NHH, og samtalen ledes av Hannah Gitmark fra Tankesmien Agenda. Arrangementet vil foregå på engelsk. The event will be held in English.

Avslutningsvis har vi invitert Emil Gadolin, nestleder i Bergen Arbeiderparti og Jana Midelfart Hoff, fraksjonsleder for Høyre i helse- og sosialkomiteen i Bergen bystyre – til å kommentere hva de ser som de største utfordringene i Bergen i dag når det gjelder ulikhet og fattigdom og hva partiene mener må gjøres for å demme opp for forskjellene.