Agendamorgen: Hemmelighold og mangelfull beredskap?

Hvor god er totalberedskapen i landet vårt i dag, og satses det nok på beredskap? Kom på frokostmøte i regi av LO, NOF, NTL, Fagforbundet og onsdag 23. august, kl. 0800-0900 på Kulturhuset.

23 aug 2017 - 08:00

Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Hvor god er totalberedskapen i landet vårt i dag, og satses det nok på beredskap og samfunnssikkerhet? I samarbeid med LO, Norsk Offiserforbund, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet arrangerer Tankesmien Agenda frokostmøte om totalberedskap, onsdag 23. august, kl. 0800-0900 på Kulturhuset.

Thor Kleppen Sættem, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet (H)
Martin Kolberg, stortingsrepresentant og leder for Kontroll- og konstitusjonskomiteen (Ap)
Are Tomasgard, LO-sekretær, medlem av Fagligpolitisk utvalg i Forsvaret, og leder for Landsrådet for Heimevernet

Vi spør:

– Koordineres beredskapen på tvers av departementene godt i dag?
– Riksrevisjonens rapport og debatter om objektsikring ble holdt hemmelig. Er tilstanden innen beredskapen av en karakter som gjør at den skal unntas offentlig debatt?
– Hvordan har de 32 tiltakene fra Gjørv-kommisjonens beredskapsgjennomgang blitt fulgt opp?
– Er forsvaret dimensjonert og tilpasset dagens trusselsituasjon? Bruker vi nok penger på forsvar?

Arrangementet bygger på samarbeidsprosjektet Forsvarslinjer, i regi av Fagforbundet, NOF og NTL.

Velkommen til høstens første Agendamorgen på Kulturhuset. Frokost serveres fra kl. 0730.

Påmeldingsskjema

Alle felter markert med stjerne er obligatoriske

 (Required field)
 (Required field)
Keep this field blank:

(* marks a required field)