Agendamorgen: Hemmelighold og mangelfull beredskap?

Hvor god er totalberedskapen i landet vårt i dag, og satses det nok på beredskap? Kom på frokostmøte i regi av LO, NOF, NTL, Fagforbundet og onsdag 23. august, kl. 0800-0900 på Kulturhuset.

23 aug 2017 - 08:00

Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Hvor god er totalberedskapen i landet vårt i dag, og satses det nok på beredskap og samfunnssikkerhet? I samarbeid med LO, Norsk Offiserforbund, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet arrangerer Tankesmien Agenda frokostmøte om totalberedskap, onsdag 23. august, kl. 0800-0900 på Kulturhuset.

Thor Kleppen Sættem, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet (H)
Janet M. Blatny, avdelingssjef ved avdeling Beskyttelse og samfunnssikkerhet, Forsvarets forskningsinstitutt
Martin Kolberg, stortingsrepresentant og leder for Kontroll- og konstitusjonskomiteen (Ap)
Are Tomasgard, LO-sekretær, medlem av Fagligpolitisk utvalg i Forsvaret, og leder for Landsrådet for Heimevernet

Møtet streames fra kl. 0800:

 

 

Vi spør:

– Koordineres beredskapen på tvers av departementene godt i dag?
– Riksrevisjonens rapport og debatter om objektsikring ble holdt hemmelig. Er tilstanden innen beredskapen av en karakter som gjør at den skal unntas offentlig debatt?
– Hvordan har de 32 tiltakene fra Gjørv-kommisjonens beredskapsgjennomgang blitt fulgt opp?
– Er forsvaret dimensjonert og tilpasset dagens trusselsituasjon? Bruker vi nok penger på forsvar?

Arrangementet bygger på samarbeidsprosjektet Forsvarslinjer, i regi av Fagforbundet, NOF og NTL.

Velkommen til høstens første Agendamorgen på Kulturhuset. Frokost serveres fra kl. 0730.

Bookings no longer allowed on this date.