AgendaPartner Publisert: Thor Steinhovden

VI TRENGER DEG FOR Å LØFTE DEBATTEN

Tankesmien Agendas oppgave er å styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger.

Vi er en tydelig stemme i sentrum-venstre av det politiske landskapet. Vi har satt agendaen med tema som framtidas automatiserte næringsliv, handel og globalisering, grønn næringsutvikling, hvordan ta hele landet i bruk, økonomisk ulikhet, og organisasjonsgrad– for å nevne noe.

Vi trenger din hjelp for å fortsette jobben. Vi appellerer til deg som synes en fri, faktabasert og freidig samfunnsdebatt er et gode!

Marte Kartell 2017

Foto: LO

SOM AGENDAPARTNER

• bidrar du til å løfte viktige debatter
• får du invitasjon til arrangementer før alle andre
• får du alle publikasjoner direkte tilsendt på e-post
• får du mulighet til å omtale din støtte i dine publikasjoner/nettsider
• får du mulighet for omtale på tankesmienagenda.no
• bidrar du med 20.000 kroner eller mer i året

«I det offentlige, som i det private, må arbeidstagerne få slippe til med gode ideer, og føle eierskap. Da blir vi produktive. Jeg mener Agenda kan bidra til å få den politiske interessen for sentrum-venstre sine saker opp – og har glede av å delta i samfunnsdebatten ved å støtte tankesmiens arbeid». 

             – Trond Mohn, eier og bidragsyter

_O7A8953

“Mange bedrifter i Norge har skjønt hva deres kjerneverdier betyr for bunnlinja. Og mange baserer seg på verdier som respekt for medarbeidere, involvering, langsiktighet og kompetanseutvikling. Der ligger framtidas konkurranseevne. Og her ligger norsk næringsliv i tetskiktet.”

                – Marte Gerhardsen, leder, Tankesmien Agenda


BLI MED PÅ Å STYRKE SAMFUNNSDEBATTEN SOM AGENDAPARTNER

E-post agendapartner@tankesmienagenda.no
Telefon til Kaia Storvik, 482 95 856