AgendaPartner Publisert: Thor Steinhovden

VI TRENGER DEG FOR Å LØFTE DEBATTEN

Tankesmien Agendas oppgave er å styrke det offentlige ordskiftet gjennom kunnskapsformidling, utredninger, meningsutveksling og forslag til nye politiske løsninger.

På kort tid har vi etablert oss som en tydelig stemme i sentrum-venstre av det politiske landskapet. Vi har satt agendaen med tema som framtidas automatiserte næringsliv, grønn næringsutvikling, hvordan øke produktiviteten og hvordan ulikhet hindrer vekst – for å nevne noe.

Vi er godt i gang, men trenger hjelp for å fortsette jobben. Vi appellerer til deg som synes en fri, faktabasert og freidig samfunnsdebatt er et gode!

«Tankesmier er kommet for å bli, og jeg mener det er viktig at vi har en som er basert på en sentrum-venstre filosofi. Med erfaring som leder og styremedlem i en rekke bedrifter, både norske og internasjonale, mener jeg Norge har noen klare fordeler. Kultur for åpenhet og fellesskap. Gjennom trepartssamarbeidet har vi et viktig konkurransefortrinn for å få langsiktig lønnsomme bedrifter. Dessuten er det fint å leve i et slikt land. Jeg tror Agenda kan spille en viktig rolle for å videreutvikle denne kulturen.»

                          – Egil Bergsager, AgendaPartner

SOM AGENDAPARTNER

• bidrar du til å løfte viktige debatter
• får du invitasjon til arrangementer før alle andre
• får du alle publikasjoner direkte tilsendt på e-post
• får du mulighet til å omtale din støtte i dine publikasjoner/nettsider
• får du mulighet for omtale på tankesmienagenda.no
• får du et dekorativt takkebevis
• bidrar du med 20.000 kroner eller mer i året

«I det offentlige, som i det private, må arbeidstagerne få slippe til med gode ideer, og føle eierskap. Da blir vi produktive. Jeg mener Agenda kan bidra til å få den politiske interessen for sentrum-venstre sine saker opp – og har glede av å delta i samfunnsdebatten ved å støtte tankesmiens arbeid». 

             – Trond Mohn, eier og bidragsyter


Venstre: Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet), Kari Elisabeth Kaski (SV), Tom Therkildsen (Statoil) og Emil André Erstad (KrFU) på Agendamorgen  Høyre: Agendas styreleder Geir Lippestad åpnet Agendas internasjonale konferanse i januar 2015.

Venstre: Adm. dir. Michael Jacobs (Microsoft Norge), konsernsjef Anne Marit Panengstuen (Siemens Norge) og nestleder Trond Giske (Arbeiderpartiet) om automatisering i arbeidslivet. Høyre: Kristin Halvorsen, leder av Klimastiftelsen CICERO åpnet Agendamorgen i Tromsø i oktober 2014.
 
Venstre
: Else-May Botten (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (SP) om statlig eierskap. Høyre: Gro Harlem Brundtland og utenriksminister Børge Brende (Høyre) holdt begge innlegg på Agendas internasjonale konferanse.
 IMG_2491
Venstre: Barne-, likestilling og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) og stortingsrepresentant Bente Nordby Lunde (H) diskuterte likestilling hos Agenda i mars 2015. Høyre: Leder av Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaken debatterte hva frihet betyr for venstre- og høyresiden hos Agenda i oktober 2014.

“Mange bedrifter i Norge har skjønt hva deres kjerneverdier betyr for bunnlinja. Og mange baserer seg på verdier som respekt for medarbeidere, involvering, langsiktighet og kompetanseutvikling. Der ligger framtidas konkurranseevne. Og her ligger norsk næringsliv i tetskiktet.”

                – Marte Gerhardsen, leder, Tankesmien Agenda

 

BLI MED PÅ Å STYRKE SAMFUNNSDEBATTEN SOM AGENDAPARTNER

E-post agendapartner@tankesmienagenda.no
Telefon til Kaia Storvik, 482 95 856