Søk deg til Agenda-akademiet høsten 2017

Samfunnet står overfor en rekke endringer, utfordringer og store oppgaver. Hva kan løses med politikk og hvordan?

Vi arrangerer Agenda-akademiet for politisk interesserte og samfunnsengasjerte, unge mennesker mellom 20 og 35 år. Det blir fire tematiske helgesamlinger der vi blant annet vil diskutere demokrati, ulikhet og rettferdighet, arbeidsliv, økonomi og internasjonale forhold.

I 2017 har Nederland og Frankrike holdt valg, og Storbritannia, Norge og Tyskland står for tur. En bølge av populisme og sterke motkrefter til liberale demokratiske verdier preger også verdensbildet.  Hvilke verdier blir viktige i tida som kommer, og hvordan bevarer og videreutvikler vi det internasjonale samarbeidet i tida som kommer?

Hvordan sikrer vi at framtidig verdiskaping kommer alle til gode – og hva kan politikken gjøre for å gi alle like muligheter, sørge for et trygt arbeidsliv og samtidig sikre en bærekraftig velferdsstat i framtida? Hvordan sørger vi for at flere inkluderes i samfunnet og ikke blir stående utenfor arbeidsliv og samfunnsliv?

Deltakerne vil møte en rekke interessante foredragsholdere fra politikken, akademia, næringslivet og organisasjonslivet. I tillegg vil deltakerne få øvelse i å delta i samfunnsdebatten.

Samlingene vil foregå i Oslo og omegn følgende datoer:

26. – 27. august 2017 (OBS: På Utøya)
30. september – 1. oktober
28. – 29. oktober
25. – 26. november

Av deg forventer vi at du stiller forberedt til alle samlingene, og at du bidrar og deltar på oppgaver underveis. Du vil få utdelt pensum til hver samling og få oppfølging og tilbakemelding underveis på praktiske oppgaver. Akademiet har en egenandel på 1000 kroner. Det dekker reise, opphold, mat og pensum.

”Agenda-akademiet var enda mer givende enn jeg hadde trodd da jeg søkte! Deltakerne og foredragsholderne har utfordret meg og mine meninger – og jeg tror jeg har utfordret noen av deres standpunkter også.” – Martine Melgård, alumn vår 2017.

”Jeg hadde forventet å møte en tropp ungdomspolitikere, men deltakerne viste seg å være en god blanding høykompetente folk fra kultursektoren, næringslivet, media og forvaltningen – en veldig positiv overraskelse!” – Rasmus H. Sandvik, alumn vår 2017.

 

Interessert? Send søknad og CV med informasjon om deg selv og hvorfor du søker på akademiet til akademi@tankesmienagenda.no innen 22. juni 2017.

Spørsmål? Ta kontakt med Hannah eller Tiril. Vi ser frem til å høre fra deg!