Foto: Flickr Creative Commons, Norsk folkehjelp / Werner Anderson

Ti bud for bedre integrering Publisert:

Høsten 2015 tok Tankesmien Agenda initiativ til et utvalg, bestående av sentrale politikere fra partier fra sentrum venstre og noen av våre fremste forskere på feltet, for å se på mulige forbedringer i framtidens integreringspolitikk. 

Bård Vegar Solhjell har ledet utvalget.

LES UTVALGETS RAPPORT – TI BUD FOR BEDRE INTEGRERING (åpner .pdf fil)

LES FAKTAARK OG SAMMENDRAG – TID BUD FOR BEDRE INTEGRERING (åpner .pdf fil)

Dette er resultatet av arbeidet: Ti bud for en mer helhetlig, effektiv og rettferdig integreringspolitikk. Vår analyse og våre forslag bygger på vår innsikt i integreringsutfordringer, intervjuer med relevante aktører, relevant forskning og politiske dokumenter.

Vi deler vesentlige verdier og målsetninger innenfor integreringsfeltet, og vi er enige om hovedretningen for politikken. Derfor har vi også sett at vi, etter grundig arbeid og diskusjon, har kunnet samles om politiske tiltak og virkemidler. Vi mener at denne innstillingen, og dette arbeidet, kan legge grunnlaget for framtidens integreringspolitikk. Alle utvalgets medlemmer står bak notatet og forslagene som presenteres i sin helhet. Forskerne har primært hatt som oppgave å tilføre ekspertise på sine respektive forskningsfelt, men har også bidratt til resultatet allment. Medarbeidere fra Agenda har fungert som sekretariat for utvalget.

Utvalget har bestått av:

Fra politikken

Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant Sosialistisk Venstreparti (leder)
Jette F. Christensen, stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Arbeiderpartiet
Dagrun Eriksen, nestleder Kristelig Folkeparti
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, nestleder Senterpartiet
Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant Venstre

Fra forskning

Roger Bjørnstad, sjeføkonom Samfunnsøkonomisk Analyse
Hanne C. Kavli, seniorforsker Fafo
Simen Markussen, seniorforsker Frischsenteret
Axel West Pedersen, forsker 1 ved Institutt for Samfunnsforskning

Fra Agenda

Marte Gerhardsen, leder Tankesmien Agenda

Sekretariatet har bestått av:

Sigrun Aasland, fagsjef Agenda
Sylo Taraku, rådgiver Agenda
Emil André Erstad, rådgiver Agenda